dangqian位置:首页 > 产品zhan示 > 进kou品牌
进kou品牌 / Inalube

单线run滑泵

 20151220122523.jpg

Super3 EA-tronic

技术参数

 

驱dong方式       电机驱dong(chi轮泵)

出kou数量       1(出kou左ce,右ce)

工作电ya       115VAC&230VAC&24VDC&400V/3P~

出kou排量       0.4L/min

工作ya力       Max.35bar

泵桶容量       3L(透明塑料)

输送介zhi       xi油或油脂NLGI cl.000-00

配置选项       ya力表、液位开关、ya力开关